Smeštaj u Sokobanji iz dana u dan je sve razvijeniji i sve popularniji. Za to je najvećim delom zaslužna sama turistička ponuda Sokobanje, kao i njene prirodne odlike i lepote. Privatni smeštaj je trenutno razvijeniji od hotelskog smeštaja, što znači da je i potražnja za ovim tipom smeštaja veća. Privatni stanodavci se trude da svoje smeštajne kapacitete dovedu do što većeg nivoa i tako ispone očekivanja i zahteve i naj zahtevnijij gostiju. Apartmani su najtraženiji tip privatnog smeštaja. Niske cene i komfor koji pruža apartman su zaslužni za porast zahteva baš za ovaj tip smeštaja. Garsonjere ili sve popularniji studio u Sokobanji svake godine dobija na značaju. Studio ili garsonjere su popularne uglavnom medju mladjim gostima kojima nije neophodna velika površina smeštaja, a koji opet nudi privatnost. Sobe su naj stariji tip smeštaja, ali su se do danas zadrzala kao veom atražene, pogotovo medju starijom populacijom. Svaki od ovih tipova smeštaja ima svoje prednosti i mane, a za koji će te se tip odlučiti, to zavisi samo od vas.


Apartmani Soko Banja su najtraženiji tip privatnog smeštaja. Niske cene i komfor koji pruža apartman su zaslužni za porast zahteva baš za ovaj tip smeštaja

Garsonjere Soko Banja ili sve popularniji studio u Sokobanji svake godine dobija na značaju. Studio ili garsonjere su popularne uglavnom medju mladjim gostima kojima nije neophodna velika površina smeštaja, a koji opet nudi privatnost

Sobe Soko Banja su naj stariji tip smeštaja, ali su se do danas zadrzala kao veom atražene, pogotovo medju starijom populacijom